Choose language
Ring til oss

Kartlegging- og tidsmålingsapp for helse og omsorg

Identifiserer tidstyver, avdekker ujevn arbeidsfordeling og tidspress, frigjør tid og gir mer tid til brukeren.

Overforbruk?

Hjemmetjenesten er kompleks med mange faktorer. Lønn er den største kostnaden og tiden til de ansatte er den viktigste ressursen. En kartlegging gir innsikt og forståelse rundt tidsforbruket, vedtakspraksis, planlegging og faktisk produksjon (Ansikt-Til-Ansikt tid/ATA-tid). Når det blir ubalanse mellom disse taper kommunen mye penger eller det oppstår et tidspress hos de ansatte.

M_Solution 1-1

Tidsmålinger gjort i over 50 kommuner viser at det er ledig kapasitet i tjenesten, og at det er rom for å jobbe smartere for å hente mer med de ressursene man har. Innføring av tids- og aktivitetsmåling vil gi kommunen bedre analysegrunnlag og økt forståelse over den faktiske tjenesteproduksjon. Hele hensikten med løsningen er jobbe smartere, få bedre kontroll på driften, dokumentere ressursbehovet, få like arbeidsvilkår for de tilsatte og mer tid ute hos tjenestemottaker.«Kartlegging og tidsmåling» må ikke forveksles med «tidsstyring» der ansatte kan oppleve å jobbe etter klokken. Det er ingen automatisk registrering. Kartleggingen er tillitsbasert og skjer ved at det lastes ned en app på arbeidstelefonene og ansatte må fysisk «tæppe» brikker for å dokumentere arbeidsoppgavene. Ledere kan på sine respektive nivåer lese ut data i egne dashboards.

Video

Viser hvordan hjemmetjenesten i Larvik brukte APPen

2 min og 40 sekunder

Gevinster

Her er noen av gevinstene man kan få ved å kartlegge

  • Rettferdig arbeidsfordeling
  • Riktig bruk av kompetanse
  • Mer tid til opplæring
  • Sette riktige budsjetter
  • Bedre planlegging av arbeislister
  • Identifisere tidstyver

Det handler om å jobbe smart

Stig Neteland var den som i sin tid fikk utviklet M_SOLUTION for hjemmetjenesten. Han jobbet da i Nedre Eiker kommune og har siden hjulpet en rekke hjemmetjenester med å analysere data.

Stig Neteland-1
Ved å innføre tidsregistrering økte vi ATA-tiden (direkte brukertid) med 19%. Den ligger nå på 56% og det mener jeg er godt tall.

Stig Neteland

Book et møte med en av våre konsulenter

Vil du høre mere om M_SOLUTION?

Vil du høre mer om hvordan M_SOLUTION kan bidra til å gi deg full kontroll over virksomheten din? Det er vi glade for å høre, for vi elsker å snakke om akkurat det. Fyll ut skjemaet så sørger jeg for at en av våre konsulenter tar kontakt. 

Tor

 

 

 

 

 

Tor-Erling Nilsen

Salg & Markedsdirektør