Workforce Management

M_SOLUTION gjør en det enkelt for hele driftsapparatet å planlegge og følge opp arbeidstid, tjenesteleveranser og driftsoppgaver.

 
 
img_Workforce_management_header.png

Planlegging

Ved hjelp av brukervennlige og kalenderbaserte planleggingsverktøy i Fast plan, legger du enkelt inn repeterende arbeidsplaner og turnuser. Du har full oversikt, selv om medarbeiderne dine jobber på mange prosjekter samtidig.

Arbeidsplanene er alltid oppdatert 365 dager frem i tid. Ekstra bemanning, avbestillinger, fravær og vikarbruk registreres enkelt i kalenderne i Operativ plan.

Oppgaver kan også skapes automatisk via kundeweb og smarte sensorer (IoT - Internett of things).

Lønn og fakturering

Har noen jobbet natt, helg, overtid eller med spesielle oppgaver? M_SOLUTION sin avanserte regelmotor generer automatisk riktige lønnstransaksjoner for timer, tillegg og akkord.

Var noen av oppgavene fakturerbare? Faste tjenester, timer, materiell og innkjøp viderefaktureres enkelt og med rett pris.

M_SOLUTION leverer fakturagrunnlag og digitale vedlegg som timelister, risikovurderinger, sikker jobbanalyse og kundespesifikke rapporter til ditt faktureringssystem.

 
 
 
img_Workforce_management_content.png
 

Med M_Solution får du alt i en løsning

Over 30 moduler - Integrerer mot de fleste økonomi/ERP systemer - Automatiserer eller la sensorer gjøre jobben

20 år i bransjen - 50 ansatte - 4 millioner brukere av våre apper - Over 300 kunder