M_Solution for renholsdsbedrifter

Last ned M_Solution APPen. Over 30.000 daglige brukere!

Enkelt å komme i gang, bygg på med flere moduler, pris per bruker!

 
PLANLEGG  Legg inn alle dine oppdrag i fast plan. Med Operativ plan gjør du endringer uten at det påvirker fast plan.

PLANLEGG

Legg inn alle dine oppdrag i fast plan. Med Operativ plan gjør du endringer uten at det påvirker fast plan.

DATAFANGST  Skann NFC/RFID brikker. Les QR- og strekkoder. GPS og geokoder. Internet of Things.

DATAFANGST

Skann NFC/RFID brikker. Les QR- og strekkoder. GPS og geokoder. Internet of Things.

BEMANN  Få oversikt over dine ressurser. Generer arbeidslister og timelister. Håndter fravær og vikarer.

BEMANN

Få oversikt over dine ressurser. Generer arbeidslister og timelister. Håndter fravær og vikarer.

LØNN  Generer lønnstransaksjoner. Beregn overtid. Faste timer, estimerte timer og reelle timer.

LØNN

Generer lønnstransaksjoner. Beregn overtid. Faste timer, estimerte timer og reelle timer.

DOKUMENTASJON  Registrer status, tid og forbruk. Skap dokumentasjon og faktruaunderlag.

DOKUMENTASJON

Registrer status, tid og forbruk. Skap dokumentasjon og faktruaunderlag.


 

Hva er M_SOLUTION

M_Solutin er en brukervennlig løsning for kartlegging og måling av tidsforbruk og aktivitet. Den fungerer ved at de ansatte laster ned en APP og registrerer det de gjør ved å skanne NFC brikker. (Near Field Communication). Gevinstene er mange.

 • Kontroll over tidsbruk - løpende oversikt & statistikk

 • Faktabasert beslutningsgrunnlag & dokumentasjon

 • Personvern ivaretatt

 • Bruk mobiltelefonene de ansatte har med seg

 • Fungerer OFF-LINE

 • Resultat: Mer tid til pasienten og kontroll

Få dashboards og statistikker skreddersydd for din virksomhet.

Få dashboards og statistikker skreddersydd for din virksomhet.

 

Hvorfor timeregistrering?

Hvorfor tjener du penger? Hvorfor holder lag 1 budsjett og ikke lag 2?

Det handler om å ha korrekt beslutningsgrunnlag.

Mange sliter med manglende og ukomplett informasjon for ledelses beslutninger.

Det handler om å få bedre forståelse. Effektiv kostnadskontroll krever forståelse for hvordan det å produsere tjenester og krever aktiviteter, og hvordan aktivitetene i sin tur generere kostnader.

Dere må kunne skille mellom verdiskapende og ikke-verdiskapende aktiviteter.


Ved å innføre tidsregistrering økte vi produksjonen med 19%.
— Stig Netland, Nedre Eiker

Noen som har tatt i bruk tidsregistrering


Kontakt oss:

Ring Tor-Erling: 98220240

Ring Preben: 93056310

Ring Jens Petter: 99496403

E-post: post@giantleap.no

Chat: Chat med oss dersom du ser den grønne boblen nederst i høyre hjørne.